VELKOMMEN!

Bukkspranget gårds- og naturbarnehage er en liten barnehage som ligger i Elvran, midt imellom Stjørdal og Selbu. Vi har siden vi startet konseptbarnehagen i 2005, hatt tro på å gi et barnehagetilbud som er så annerledes og bra, at foreldre velger å kjøre ekstra for tilbudet vi gir. Foreldre vi retter oss mot er foreldre som har tro på, og som har sansen for innholdet i gårds- og naturbarnehagen, og som ikke kunne tenkt seg å sende barna sine i store,ordinære barnehager, og naturbarnehager.

Bukkspranget gårds- og naturbarnehage har nær tilknytning til gårdsbruk som produserer melk, kjøtt, korn og gress. Prosessene barna i barnehagen deltar på, bidrar til at barna får en forståelse av bærekraftig utvikling gjennom den daglige driften av gården, og gårder i nærområdet. Barna lærer seg, og får en forståelse av hvor maten kommer fra, og får et møte med gården som arbeidsplass.

Vi tilpasser aktivitetene i konseptbarnehagen til barnas modenhet og alder. Slik at barna får oppgaver og aktiviteter i takt med erfaring og alder. Barna blir delt inn i alderstilpasset grupper der vi tilpasser aktivitetene til hver enkelt gruppe.   

I tillegg til gården har vi ubegrenset områder med skog og natur der vi har flere forskjellige turplasser med eget grillhus, gapahuker og bålplasser. Turplassene våre er tilpasset små og store barn.

Vår visjon er:  ENGASJEMENT BASERT PÅ TRYGGHET OG VIRKELIGHET. Det vil si at vi har medarbeidere som er brennende engasjert i jobben sin i konseptbarnehagen, som har stort fokus på å skape trygghet, slik at barna opplever trygghet i samspillet med mennesker, naturen og dyrene. I alt fra fødsel til slakting.

Når barna er modne nok, får de delta på slakting av gris på gården barnehagen er knyttet til. Da er det viktig med mye og gode forberedelser. Det er viktig å være redelig og snakke sant til barna om det som skal skje. Barna får gode forklaringer på det de er med på , og de har trygge voksne sammen med seg som svarer på spørsmålene som kommer. 

For barna som går i Bukkspranget gårds- og naturbarnehage er det helt naturlig at vi spiser nyttedyrene våre. Som for eksempel når vi spiser lappskaus med gris eller lammekjøtt fra dyrene på gården. Vi har varmmåltid hver dag, hjemmelaget av vår egen kjøkkenmedarbeider på barnehagen. Vi bruker som sagt kortreiste råvarer i den grad det er mulig. Elgkjøtt fra nærmiljøet, griskjøtt av egen gris, lammekjøtt fra egne lam, oksekjøtt fra egen okse på gården. Poteten vår kommer fra Åsa mandel i Elvran og Morken i Lånke. På menyen vår står: kjøttsuppe, lappskaus, stroganoffgryte, grytskråp (elghakk), havregrøt, brokkoli og blomkålsuppe, potetsuppe, råmelkspudding med mere. Etter slakting av gris lager vi blodpannekaker og leverkake. 

Bukkspranget gårds- og naturbarnehage har fokus på voksentetthet igjennom hele dagen. Vi har organisert oss slik at isteden for at vårt barnefaglige personal skal stå på kjøkkenet og forberede tursekker, måltider og opprydding av dette etterpå, har vi kjøkkenmedarbeider som tar seg av slikt. Våre medarbeidere som jobber på avdeling med barna, er ute sammen med barna hele tiden, bortsett fra den lovregulerte ubundentida pedagogene har. Personalgruppa vår har mye erfaring og kompetanse med barn. De er alle glade i å være ute, og brenner for å videreformidle gleden ved å være ute og sammen med dyrene over til barna. Bukkspranget gårds- og naturbarnehages egenmeldte fravær og kort legemeldte fravær lå på 1,3 %, i 2016. Dette målbare tallet understreker at hos oss trives de ansatte, og de er glade i arbeidsplassen sin.

 Er det noe dere lurer på, ta gjerne kontakt for å avtale et besøk.

Telefonnummer til barnehagen er :

Småbarnsvdelingen (0-2 år): 95989291

Storbarnsavdelingen (3-6 år): 95989292

Daglig leder: 93069642