Kontakt

Tlf daglig leder: 93 06 96 42
Avd. Killinger: 95 98 92 91
Avd. Geiter : 95 98 92 92

Besøksadresse

Bukkspranget Gårds- og Naturbarnehage
Skjei Søndre
7519 ELVARLI

Postadresse

Bukkspranget Gårds- og Naturbarnehage
Skjei Søndre
7519 ELVARLI

Telefon

Hovednummer:959 89 291
Mobiltelefon:959 89 292
Geiter:9598929295989293
Killinger:959 89 291
Team Dagrenning:959 89 291