Velkommen til oss!

Velkommen på hjemmesiden vår! Her kan du få et lite innblikk i hva barnehagen tilbyr. Under bildet ligger det en liten filmsnutt som viser litt av barnehagehverdagen vår. Bukkspranget gårds- og naturbarnehage er tilknyttet gårdsbruket Skjei søndre. Gårdsbruket Skjei søndre har fått matmerks kvalitetsstempel Inn på tunet. Dette gjennom at gården årlig gjennomfører KSL revisjonen for inn på tunet. KSL står for kvalitetssikring i landbruket, Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.