Ansatte

Ansatte team Bron

Maiken Wassether

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gunn Hege Tørset

Stilling: Pedagogisk leder

Eli Storsand

Stilling: Pedagogisk leder
924 97 604
stalleidumstroa@gmail.com

Eli jobber som pedagogisk leder i Bukkspranget gårds- og naturbarnehage i 80%, hun har jobbet hos oss siden våren 2017.

Hege Skjei

Stilling: Pedagogisk leder

Daglig leder og avdelingsleder for småbarnsavdelingen. Er utdannet barnehagelærer med fordypning i nærmiljø, læring og ledelse, mentorutdanning/veiledning av nyudannede DMMH. Innovasjon Norge: Alkymisten, Ledermentor Nord og Fram. Master i barnehageledelse, DMMH.

Anne Line Skatland Moen

Stilling: Assistent

Oddbjørn Skjei

Stilling: Daglig leder

Er eier, vaktmester og vikar. Oddbjørn driver gården barnehagen bruker, han er vaktmester i barnehagen, fjøsgruppeansvarlig og barnehagens egen spillmann.

Mali Arlene Stræte

Stilling: Annet

Ansatte team Dagrenning

Ansatte team Gledi

Maiken Wassether

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gunn Hege Tørset

Stilling: Pedagogisk leder

Hege Skjei

Stilling: Pedagogisk leder

Daglig leder og avdelingsleder for småbarnsavdelingen. Er utdannet barnehagelærer med fordypning i nærmiljø, læring og ledelse, mentorutdanning/veiledning av nyudannede DMMH. Innovasjon Norge: Alkymisten, Ledermentor Nord og Fram. Master i barnehageledelse, DMMH.

Anne Line Skatland Moen

Stilling: Assistent

Oddbjørn Skjei

Stilling: Daglig leder

Er eier, vaktmester og vikar. Oddbjørn driver gården barnehagen bruker, han er vaktmester i barnehagen, fjøsgruppeansvarlig og barnehagens egen spillmann.

Mali Arlene Stræte

Stilling: Annet

Sfo

Maiken Wassether

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gunn Hege Tørset

Stilling: Pedagogisk leder

Eli Storsand

Stilling: Pedagogisk leder
924 97 604
stalleidumstroa@gmail.com

Eli jobber som pedagogisk leder i Bukkspranget gårds- og naturbarnehage i 80%, hun har jobbet hos oss siden våren 2017.

Hege Skjei

Stilling: Pedagogisk leder

Daglig leder og avdelingsleder for småbarnsavdelingen. Er utdannet barnehagelærer med fordypning i nærmiljø, læring og ledelse, mentorutdanning/veiledning av nyudannede DMMH. Innovasjon Norge: Alkymisten, Ledermentor Nord og Fram. Master i barnehageledelse, DMMH.

Anne Line Skatland Moen

Stilling: Assistent

Oddbjørn Skjei

Stilling: Daglig leder

Er eier, vaktmester og vikar. Oddbjørn driver gården barnehagen bruker, han er vaktmester i barnehagen, fjøsgruppeansvarlig og barnehagens egen spillmann.

Mali Arlene Stræte

Stilling: Annet

Team Bron

Maiken Wassether

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gunn Hege Tørset

Stilling: Pedagogisk leder

Eli Storsand

Stilling: Pedagogisk leder
924 97 604
stalleidumstroa@gmail.com

Eli jobber som pedagogisk leder i Bukkspranget gårds- og naturbarnehage i 80%, hun har jobbet hos oss siden våren 2017.

Hege Skjei

Stilling: Pedagogisk leder

Daglig leder og avdelingsleder for småbarnsavdelingen. Er utdannet barnehagelærer med fordypning i nærmiljø, læring og ledelse, mentorutdanning/veiledning av nyudannede DMMH. Innovasjon Norge: Alkymisten, Ledermentor Nord og Fram. Master i barnehageledelse, DMMH.

Anne Line Skatland Moen

Stilling: Assistent

Oddbjørn Skjei

Stilling: Daglig leder

Er eier, vaktmester og vikar. Oddbjørn driver gården barnehagen bruker, han er vaktmester i barnehagen, fjøsgruppeansvarlig og barnehagens egen spillmann.

Mali Arlene Stræte

Stilling: Annet

Team Dagrenning

Eli Storsand

Stilling: Pedagogisk leder
924 97 604
stalleidumstroa@gmail.com

Eli jobber som pedagogisk leder i Bukkspranget gårds- og naturbarnehage i 80%, hun har jobbet hos oss siden våren 2017.

Team Gledì

Maiken Wassether

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gunn Hege Tørset

Stilling: Pedagogisk leder

Eli Storsand

Stilling: Pedagogisk leder
924 97 604
stalleidumstroa@gmail.com

Eli jobber som pedagogisk leder i Bukkspranget gårds- og naturbarnehage i 80%, hun har jobbet hos oss siden våren 2017.

Hege Skjei

Stilling: Pedagogisk leder

Daglig leder og avdelingsleder for småbarnsavdelingen. Er utdannet barnehagelærer med fordypning i nærmiljø, læring og ledelse, mentorutdanning/veiledning av nyudannede DMMH. Innovasjon Norge: Alkymisten, Ledermentor Nord og Fram. Master i barnehageledelse, DMMH.

Anne Line Skatland Moen

Stilling: Assistent

Oddbjørn Skjei

Stilling: Daglig leder

Er eier, vaktmester og vikar. Oddbjørn driver gården barnehagen bruker, han er vaktmester i barnehagen, fjøsgruppeansvarlig og barnehagens egen spillmann.

Mali Arlene Stræte

Stilling: Annet