Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet gjennom barnehageåret. Den gir også informasjon til foreldre, kommunen og andre interesserte. Årsplanen skal gi foreldrene mulighet til å vurdere og påvirke barnehagens innhold. I årsplanen har vi satt ned mål og fokusområder som hjelper oss å styre virksomheten i en bevist retning, og gir oss et helhetlig bilde av vår pedagogiske virksomhet.